Mezistěny a vosk

Výroba mezistěn

Mezistěny jsou vyrobeny z pravého včelího vosku. Vosk je rozvařen s vodou a příslušným množstvím kyseliny sírové, dále čištěn sedimentací a poté převařen v autoklávech na teplotu 117 °C. Na této teplotě je ponechán 1 hodinu, teprve pak je zpracován na mezistěny.

Vosk
Pravý včelí vosk se přečistí sedimentací, nalévá se do bloků a po ztuhnutí je připraven k odběru pro zákazníky

Cena mezistěn