Mezistěny | Prodej a výroba

Výroba mezistěn

Mezistěny

Mezistěny jsou vyrobeny z pravého včelího vosku. Vosk je rozvařen s vodou a příslušným množstvím kyseliny sírové, dále čištěn sedimentací a poté převařen v autoklávech na teplotu 117 °C. Na této teplotě je ponechán 1 hodinu, teprve pak je zpracován na mezistěny.

Vosk

Pravý včelí vosk se přečistí sedimentací, nalévá se do bloků a po ztuhnutí je připraven k odběru pro zákazníky

Prodej mezistěn

  • mezistěny bez výměny za vosk nebo souší: 430 Kč/kg
  • mezistěny na svíčky: 434 Kč/kg
  • velkoobchod: 398 Kč/kg
  • vosk – odřezky: 398 Kč/kg
  • výměna za včelí vosk: 77 Kč/kg
  • výměna za vosk ze souší: 89 Kč/kg
  • výměna z vlastního vosku: 79 Kč/kg (od 200kg )
Voskové mezistěny